Klub Green World

Staňte sa súčasťou vernostného klubu značky Green World a ušetrite 20% z ceny každého nákupu! Teraz to všetko za pouhých 12.95 € s darčekom a poštovným zadarmo!

Registráciou do klubu získate• všetky ďalšie nákupy so zľavou 20%
• bude vám vytvorený užívateľský účet, kde po prihlásení uvidíte všetky ceny so zľavou
• za nákupy sa sčítajú body, vďaka ktorým získate darčeky zadarmo
• darček zdarma - Green World Zubní pasta s kartáčkem v cene 11.01 €
• katalóg produktov značky Green World, vrátane odborného popisu výhod turmalínových produktov
• členstvo nie je podmienené žiadnymi členskými poplatkami ani minimálnymi objednávkami - nemusíte tak znovu nakupovať, pokiaľ ale budete chcieť, budete mať rovno zľavu 20%
Pôvodná cena29.45 €
(12.95 € registrácia, 11.01 € darček zdarma, 5.49 € poštovné zdarma)
Platnosť akciedo odvolania
Akciová cena12.95 €
(Teraz zľava 55% oproti pôvodnej cene! Konečná cena vrátane poštovného.)

Registrácia do klubu Green World


Po registrácii Vám počas 2-3 pracovných dní príde úvodný balíček s údajmi pre nákup so zľavou a darčekom na dobierku kuriérskou spoločnosťou DPD. Potom budete môcť nakupovať s 20% zľavou.Účelom spracovania osobných údajov Žiadateľa o registrácii je poskytovanie služieb, spracovanie objednávok, poskytnutie možnosti využitia Služieb, vykonávanie informačných a reklamných kampaní, zabezpečenie možnosti účasti na akciách, súťažiach a podobných udalostiach, rovnako tak vykonávanie ďalších činností spojených s aktivitami Žiadateľa.

V súlade so všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov 2016/679 z 27. apríla 2016 týmto udeľujem spoločnosti Netnakup s.r.o., IČ: 04199219, Tyršova 271, 438 01 Žatec, Česká republika súhlas so spracovaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno a priezvisko, korešpondenčnú adresu, kontaktný emailovej adresy a kontaktného telefónneho čísla pre účel spracovania:
- evidencia súvisiace s registráciou partnera v rámci zmluvného vzťahu vyplývajúceho s uzavreté registrácia - "registrovaný partner Green World", marketingového plánu Green World a právnych predpisov s tým súvisiace (napr. účtovná evidencia);
- zasielanie informácií a upozornenia súvisiace s programom Green World. Budeme Vás informovať o: aktuálnych akciách a aktivitách - školenia, semináre, prednášky, konferencie; aktuálne zľavy, výhody - mesačné aj ročné promoakcie; aktualitách a novinkách v oblasti produktovej ponuky a ponuky služieb;
- ÁNO, súhlasím so zasielaním informácií o aktuálnych akciách a aktivitách - školenia, semináre, prednášky, konferencie;
- ÁNO, súhlasím so zasielaním informácií o aktuálnych zľavách, výhodách - mesačné aj ročné promoakcie;
- ÁNO, súhlasím so zasielaním informácií o aktualitách, novinkách v oblasti produktovej ponuky a služieb;

Kontaktné údaje budú spracovávané po dobu nevyhnutne nutnú na uvedený účel v súlade s príslušnými zákonnými ustanoveniami, najdlhšie však na dobu 10 rokov od udelenia súhlasu. Súhlas so spracovaním vyššie uvedených osobných údajov k uvedeným účely možno kedykoľvek odvolať písomnou formou (e-mailom) s uvedením "nesúhlasím" a uvediete špecifikáciu Vášho nesúhlasu. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania vychádzajúceho zo súhlasu, ktorý bol daný pred jeho odvolaním. Pokiaľ odvoláte svoj súhlas, Vaše osobné dáta budú zmazané, až na tie dáta, ktoré sme povinní evidovať na základe zákonného ustanovenia v rozsahu danom platnými zákonmi. Berte prosím na vedomie, že máte právo na prístup k poskytnutým kontaktným údajom, právo na ich opravu, aktualizáciu alebo vymazanie, prípadne obmedzenia spracovania. Ďalej máte právo namietať proti spracovaniu, ako aj právo na prenosnosť uvedeného osobného údaje. máte tiež právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov. Dáta na základe Vášho súhlasu budú archivované po dobu 10 rokov odo dňa ukončenia poslednej zmluve y alebo využitie poslednej služby. Poskytnuté kontaktné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe či manuálne v písomnej podobe. Poskytnuté údaje sú sprístupnené a pracujú s nimi iba poverení zamestnanci spoločnosti Netnakup s.r.o. a spracovateľ tejto registračnej zmluvy, ktorý / á spracováva dáta len za účelom dohodnutia tejto registrácie na nevyhnutnú dobu.